Skip to content

Hier vind je alle bronzen certificaathouders. Deze bedrijven zijn zich bewust van hun energieverbruik en hebben een aantal goede stappen gezet in het terugdringen van het energieverbruik en daarbij behorende klimaatimpact. Zo zijn zij een energiebewust bedrijf!

Om een energiebewust bedrijf te worden, en dus een klimaat bewust certificaat te verdienen moeten ondernemers voldoen aan vooraf opgestelde eisen, zoals voldoen aan wet- en regelgeving, groene energie inkopen, 80% LED verlichting etc. Zie voor de volledige eisenlijst de Bronzen Klimaatcertificaatpagina.

Back To Top
Zoeken