skip to Main Content

Maatstaf Kosten- & Batenverdeling

De maatstaf is een model om voor verschillende situaties een eerlijke verdeling tussen de investeringen en de opbrengsten op gebied van energiebesparing tussen huurder en eigenaar van een pand berekend.

Waarom de maatstaf gebruiken?

Voor het realiseren van verduurzamingsmaatregelen (zoals isolatie) op een bedrijfslocatie kan het voorkomen dat de pandeigenaar hiervoor investeringen moet doen, maar de huurder hierdoor een lagere energierekening krijgt. In dat geval is de pandeigenaar geneigd om een huurverhoging te vragen. Aangezien het voordeel van de investering nog niet bewezen is, kan dit op verzet stuiten van de huurder. Hierdoor worden verstandige investeringen soms uitgesteld.

Hoe werkt de maatstaf?

Om dit te voorkomen heft de Climate Neutral Foundation een maatstaf ontwikkeld. Deze maatstaf maakt inzichtelijk hoe er een eerlijke verdeling kan worden gemaakt tussen de kosten- en baten voor huurder en verhuurder. Daarmee is het mogelijk om door te rekenen wat een acceptabele verhoging van de huur kan zijn zodat de pandeigenaar wel zijn investering kan terugverdienen, maar dat de huidige huurder dit niet 1 op 1 doorgerekend krijgt.

Dit laatste omdat investeringen vaak een veel langere technische levensduur hebben dan de doorlooptijd van een huurcontract. Bij een volledige doorrekening is er daarom geen motivatie voor de huurder om hieraan mee te werken. Wat ook meespeelt is dat mochten de verlaagde energiekosten een beetje tegenvallen en de huur wel omhooggegaan is, de huurder dus benadeeld wordt.

Daarnaast gaat de waarde van het pand omhoog als er iets meer huur gevraagd kan worden. Aangezien de pandeigenaar hierdoor ook waarde krijgt die niet direct verbonden is aan het terugverdienen van de investering, is het verstandig om een deel van het voordeel toe te rekenen aan de huurder. Dit vergroot de acceptatie en maakt het makkelijk om aan de slag te gaan.
Deze maatstaf geeft een reële onafhankelijke verdeling van de kosten en opbrengsten. Het is zo opgesteld dat iedereen financieel profiteert:

  • De huurder heeft lagere maandlasten
  • De eigenaar verdient over de tijd zijn investering terug en kan bij verkoop een hogere prijs verwachten

Eventuele overige voordelen van verduurzamen zoals comfort voor huurder en betere verhuurbaarheid voor de verhuurder zijn hier buiten beschouwing gelaten. Indien er geen financieel voordeel te verdelen is, wordt dit ook duidelijke door het ontbreken van een positieve uitkomst van de berekeningen.

Waarop is de maatstaf van toepassing?

De maatstaf is specifiek gemaakt voor de volgende maatregelen:

  • Het aanbrengen van gevelisolatie
  • Het installeren van HR++ glas
  • Het aanleggen van zonnepanelen
  • Het aanleggen van zonnecollectoren

Hoe moet je de maatstaf gebruiken?

De Maatstaf bestaat uit een aantal invulvelden waarmee je direct kunt doorrekenen wat een goede verdeling is van de kosten en baten. De uitkomsten van de berekening kun je vervolgens gebruiken voor het maken van nieuwe afspraken.

Let op! De Maatstaf werkt (nog) niet zo goed op de mobiele versie van de website. Wij raden dan ook aan om het in te vullen op je laptop of desktop.

Benieuwd naar meer achtergrondinformatie over de Maatstaf? Klik dan op onderstaande link.

Back To Top
×Close search
Zoeken