skip to Main Content

Project Winkelcentrum Houten Castellum

Totstandkoming van het Project

In 2019 is a.s.r. een traject gestart om het winkelcentrum Houten Castellum te certificeren aan de hand van de BREEAM in Use methodologie. Het BREEAM in Use certificaat wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestaties van gebouwen te meten, maar dit certificaat neemt slechts gedeeltelijk het gebruik binnen de gebouwen mee in de beoordeling. Omdat a.s.r. de ambitie had om een totaalbeeld te krijgen van het winkelcentrum, wilden zij ook de ondernemers motiveren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun onderneming. Vanuit die wens is de samenwerking met Klimaatgerust ontstaan en hebben wij de uitvoering van het project op ons genomen.

Achtergrond van het Winkelcentrum

In 2011 is het winkelcentrum Houten Castellum opgeleverd door a.s.r. real estate (a.s.r). Bij de ontwikkeling van het winkelcentrum is nagedacht over de klimaatimpact, zo is het winkelcentrum full electric , zijn de buitenmuren goed geïsoleerd en is er overal HR++ glas geplaatst. Deze randvoorwaarden bieden een goede basis voor de ondernemers in Houten Castellum om energiezuinig en klimaatvriendelijk te ondernemen. In het winkelcentrum zijn 23 ondernemers gevestigd en daarvan hebben er 20 meegedaan aan het project.

Verloop van het Project

In juli en augustus is Klimaatgerust voor de eerste keer langs geweest bij de ondernemers in het winkelcentrum. Tijdens deze eerste afspraak zijn wij in gesprek gegaan met de ondernemers over hun klimaatambities en hebben wij een inventarisatie gemaakt van de energieverbruikers in het pand. De inventarisatie en de informatie uit de gesprekken vormen de basis van het Klimaatplan.

Na de eerste fase zijn de Klimaatplannen ontwikkeld. Via een Klimaatplan heeft de ondernemer een duidelijk beeld van de energiehuishouding van zijn of haar bedrijf gekregen (zie figuur 1) en worden besparingskansen berekend. Hoe groter het aandeel in de energiehuishouding, hoe groter de besparing is die te realiseren valt voor dat onderdeel van de bedrijfsvoering.

Na het opstellen van de Klimaatplannen vond de tweede afspraak plaats met de ondernemer. Tijdens de tweede afspraak werden de bevindingen in het Klimaatplan gepresenteerd en werd uitgelegd welke besparingen de meeste impact hebben, maar ook welke besparingen het beste passen bij de onderneming. Tijdens de tweede afspraak kwam er meer dan eens naar voren in het gesprek met de ondernemer dat hij of zij al verbeteringen had doorgevoerd naar aanleiding van het eerste gesprek. Dit gaf voor ons heel duidelijk aan dat deze ondernemers serieus bezig zijn met hun onderneming én het klimaat. Als er veranderingen waren doorgevoerd tussen de eerste en de tweede afspraak, zijn die veranderingen meegenomen in de definitieve versie van het Klimaatplan. Hierdoor kregen de ondernemers alsnog een representatief beeld van hun onderneming.

Houten Castellum in Cijfers

In Houten Castellum zijn de meeste ondernemers – mede dankzij de goede uitgangspositie in het winkelcentrum en hun eigen ambities– goed op weg om hun klimaatimpact te minimaliseren. En dat blijkt ook uit de cijfers*:

  • 2/3 van de ondernemers heeft groene stroom
  • 60% heeft meer dan 80% LED verlichting in zijn of haar onderneming
  • 70% van de totale verlichting in het winkelcentrum bestaat uit LED lampen
  • 70% van de verwarming- en koelingssystemen wordt goed onderhouden
  • 100% van de ondernemingen is goed geïsoleerd

Natuurlijk is er ook nog ruimte voor verbetering. Ondernemers kunnen hun energieverbruik nog reduceren door op termijn hun oude tv- en computerschermen te vervangen. En voor de horecaondernemers en food-retailers is het belangrijk om nacht- en dag afdekking aan te brengen op hun open koelingen.

De Voorlopers

In het Houten Castellum zijn er twee voorlopers die beloond zijn met een Klimaatcertificaat. Alexanderhoeve Kaas & Noten heeft het bronzen certificaat verdiend en Ilonka Optiek gaat zo efficiënt om met haar energieverbruik dat ze het zilveren certificaat heeft verdiend. Alexanderhoeve Kaas & Noten probeert niet alleen hun pand te verduurzamen, maar is bijvoorbeeld ook veganistische kaas aan het testen. Ilonka Optiek probeert afval tegen te gaan door zoveel mogelijk van de verpakkingen die ze krijgt van haar leveranciers her te gebruiken voor haar eigen bestellingen. Hierdoor heeft ze zelf bijna geen verpakkingsmateriaal nodig. Goed bezig dus!

Back To Top
×Close search
Zoeken