skip to Main Content

Het vervangen van bedrijfsapparatuur kan relatief veel energie besparen. Vooral in de horeca verbruikt de bedrijfsapparatuur veel energie. Daarnaast zijn er apparaten die nu nog op gas werken, maar kunnen worden vervangen voor een elektrische variant. Dit helpt om je bedrijf voor te bereiden op een toekomst waarin geen gas meer wordt gebruikt. De aanschaf van nieuwe bedrijfsapparatuur kan prijzig zijn, daarom is het belangrijk om het natuurlijk moment goed te benutten (bijv. wanneer een apparaat kapotgaat of is afgeschreven).

Type apparaatEIA-nummerBeschrijving
Inductie bak- of kookplaat220116Inductie bak- of kookplaat voor maaltijdbereiding in de horeca.
Infrarood salamander met pandetectie220117Voor het warmhouden na maaltijdbereiding in de horeca.

Let op: de bovenkant moet verstelbaar zijn en er moet automatische pandetectie in zitten.
Inductie frituurtoestel220119Voor maaltijdbereiding in de horeca. Een frituurtoestel met daarin aangebrachte inductiespoelen. Het toestel is in een bakwandmeubel is ingebouwd.

Let op: het bakwandmeubel en daarbij horende accessoires en apparatuur komen niet in aanmerking.
Warmtebrug voor horeca220120Voor het warmhouden na maaltijdbereiding in de horeca.

Let op: alleen met halotherm lampen, pandetectie en aansturing op de warmtevraag.
Energiezuinige wasdroger220701Voor het drogen van wasgoed met een warmtepomp wasdroger.

Let op: een reguliere condens droger komt niet in aanmerking. De condens droger voert de warme lucht meteen af terwijl de warmtepomp droger deze warmte hergebruikt.
Energiezuinige (vaat)spoel of (vaat)wasmachine220809Spoelen of wassen van de vuile vaat. De machine moet ingebouwde warmteterugwinning hebben.

Let op: niet meer dan €5.000 per individuele wastank kan worden opgevoerd voor de EIA.
Elektrische ovens270101Elektrische oven ter vervanging van een bestaande (indirect gasgestookte) oven.

Let op: ook aanpassingen aan de elektriciteitsvoorziening komen in aanmerking.
Ruimteverwarming (overig)EIA-nummerBeschrijving
Luchtgordijn met sensor voor automatische regeling210407Warmtegordijn voor het verminderen van warmteverlies via openstaande deuren. Hiervoor moet het bestaande gordijn worden vervangen voor een gordijn met een sensor en automatische regeling. De regeling meet buiten- en binnentemperatuur en de stand van de deur.

Let op: als je nu een gasgestookt luchtgordijn hebt is dit ook een goed moment om over te stappen naar een elektrische variant.
Infraroodpanelen270103Geschikt voor het elektrisch verwarmen van werkplekken (zoals een kassa) in ruimtes met een gemiddelde hoogte groter dan 4 meter.

Let op: aanwezigheidssensor komt ook in aanmerking.
ouden na maaltijdbereiding in de horeca.

Let op: de bovenkant moet verstelbaar zijn en er moet automatische pandetectie in zitten.
Intern TransportEIA-nummerBeschrijving
Energieprestatieverbetering van bestaande liften210602Voor verlagen van het energieverbruik van bestaande liften.

Let op: er moeten een pakket aan maatregelen worden uitgevoerd waardoor een bestaande lift gaat voldoen aan de eisen van energielabel A (in overeenstemming met richtlijn VDI 4707 Part 1:2009, vraag dit na bij de installateur)

Het is mogelijk om fiscaal voordeel te krijgen voor het verlagen van de investeringskosten of om een aantrekkelijke lening aan te gaan om je bedrijfsapparatuur te vervangen. Hieronder geven we kort aan welke mogelijkheden er zijn:

Energie Investering Aftrek (EIA)
 • Ongeveer 11% voordeel na aftrekken investeringskosten van de fiscale winst (betrek je accountant bij de aanvraag en laat het meenemen in de belastingaangifte).
 • Minimaal €2.500,- investeren.
 • Kijk voor meer informatie op de website van rvo.
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • Als je investeert in bedrijfsmiddelen, dan kom je in aanmerking voor de KIA. De KIA is een aftrekpost op winst. Het bedrag dat je mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.
 • In 2020: Investeringen in onderneming tussen de €2.401 en €323.544.
 • Bedrijfsmiddelen van minder dan €450 komen niet in aanmerking (Eén laptop van €400 komt niet in aanmerking, maar in één keer een set van vijf laptops t.w.v. totaal €2.000 komt wél in aanmerking, mits je binnen de hierboven genoemde totale investering komt).
 • In samenwerkingsverbanden (maatschap of VOF) dan wordt de aftrek berekend o.b.v. de investeringen van het samenwerkingsverband, zie hier voor meer informatie.
 • Er zijn ook investeringen die geen recht geven op de KIA, deze kun je vinden op de webpagina van de belastingdienst.
Energielening Energiefonds Utrecht

Tussen de €5.000 – €50.000.
Maximaal 75% van de totale investering.
Looptijd maximaal 10 jaar en lage rente (zie website).
Kijk voor meer informatie op de website van Energiefonds Utrecht.

 1. De aanvraag doe je op mijn.rvo.nl door het aanvraagformulier in het eLoket in te vullen. Betrek je accountant hierbij.
 2. Bepaal welke kosten je opgeeft. Er zijn twee mogelijkheden:
  1. Aanschafkosten: kosten voor de aanschaf van het bedrijfsmiddel. Alleen kosten die binnen 3 maanden na het aangaan van de koopovereenkomst (dus niet offerte, factuur of betaaldatum) worden gemeld komen in aanmerking.
  2. Voortbrengingskosten: kosten voor inzet eigen personeel, eigen materialen (uit magazijn) en werkzaamheden onder eigen regie uitgevoerd door derden. Deze kosten moeten worden gemeld binnen 3 maanden na het einde van elk kwartaal waarin de kosten vallen.
 3.  Ontvangstbevestiging met referentienummer wordt opgestuurd.
 4. RVO controleert de aanvraag en stelt mogelijk aanvullende vragen over de technische en financiële eisen.
 5. Beslissing over aanvraag per post (+/- 8 weken). Bij een positieve beslissing wordt een EIA-verklaring afgeven, bij een negatieve beslissing volgt de mogelijkheid om bezwaar te maken binnen 6 weken na de verzenddatum van de beslissing.
 6. Verwerk (samen met je accountant) de EIA-verklaring in de aangifte voor inkomensbelasting of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst stelt de belastingaanslag vast na de aangifte en kan de EIA accepteren of (gedeeltelijk) afwijzen.

1. Bepaal de KIA voor het corresponderende boekjaar.

 1. Bedrijfsmiddel nog niet in gebruik en nog niet afbetaald: dan krijg je alleen KIA over het bedrag dat je al hebt betaald.
 2. Recht op btw-aftrek: neem voor de KIA het investeringsbedrag zonder btw.
 3. Geen recht op btw-aftrek: neem voor de KIA het investeringsbedrag met btw.

2. Trek het KIA-bedrag af van je winst.

3. Verwerk (samen met je accountant) het KIA-bedrag in de aangifte voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Alle belangrijkste informatie vind je in deze pdf:

Back To Top
×Close search
Zoeken