Ga naar hoofdinhoud

In de toekomst moeten we van het gas af en dat heeft invloed op hoe jouw onderneming verwarmd wordt. Er zijn verschillende collectieve oplossingen, waarvan de bekendste stadsverwarming is. Wanneer er geen collectieve optie beschikbaar is voor jouw onderneming zul je elektrisch moeten verwarmen en koelen door middel van een warmtepomp.

Er zijn verschillende elektrische warmtepompen: de lucht-lucht warmtepomp en de water-lucht warmtepomp.

 • Een lucht-lucht warmtepomp haalt warmte uit de lucht. Een airco die kan verwarmen is hier een voorbeeld van. Let op, dit type warmtepomp is minder efficiënt en komt daarom niet in aanmerking voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) (zie subsidies).
 • Een water-lucht warmtepomp haalt warmte uit water. Voor dit type heb je een buffervat nodig en is het aan te raden om de warmtepomp aan te sluiten op een vloerverwarmingssysteem i.v.m. een hogere efficiëntie.

Houd er in beide gevallen rekening mee dat er een buiten-unit en een dak- of muurdoorvoer moeten worden geplaatst. Daarnaast zijn warmtepompen het meest efficiënt als jouw pand goed geïsoleerd is. Een water-lucht warmtepomp is efficiënter dan een lucht-lucht warmtepomp.

1. Bepaal vooraf:
 • of je pand al geïsoleerd is;
 • of je een warmtepomp met buffervat of airco’s wil gaan installeren;
 • of je vloer geschikt is voor vloerverwarming (als je een warmtepomp met buffervat plaatst);
 • of je warmtegordijn bij de deur kan worden aangesloten op de warmtepomp of op een andere manier van warmte kan worden voorzien.
2. Vraag offertes aan bij drie partijen en vraag of ze daarin de volgende kostenposten en informatie kunnen opnemen:
 • kosten voor aanschaf (incl. aanbrengen luchtkanaal);
 • inschatting jaarlijks energieverbruik;
 • seizoensgebonden energie-efficiëntie (SCOP, voor het aanvragen van Energie Investering Aftrek);
 • geluidsproductie buiten-unit en omvang buffervat;
 • koelmiddel (alleen bij een airco van belang voor EIA);
 • installatiekosten.
3. Bepaal welke subsidiemogelijkheden toepasbaar zijn en vraag deze aan (zie subsidies).
4. Vergelijk de offertes, maak een keuze en plan de werkzaamheden in.

Houd rekening met de volgende aspecten bij het aanschaffen van een warmtepomp of airco.

1. Efficiëntie warmtepomp

 • De Seizoensgebonden Energie-efficiëntie (SCOP) voor ruimteverwarming is een waarde die gebruikt wordt om aan te geven hoe goed de warmtepomp koude lucht naar warme lucht kan omzetten. Deze waarde geeft aan hoeveel warmte (in kW) er overblijft van 1 kW aan elektriciteit. Hoe hoger de SCOP hoe efficiënter de warmtewinning. Houd er rekening mee dat dit getal de efficiëntie van de omzetting beschrijft, niet hoe het systeem ook daadwerkelijk functioneert.
 • Voorkom grote verschillen tussen de afgiftetempratuur van de warmtepomp en de streeftempratuur van de ruimte. Hoe groter het verschil, hoe minder efficiënt het systeem. Het is belangrijk dat de ruimte goed geïsoleerd is, zodat de tempratuur in de ruimte constant kan blijven.

2.  Klimaatimpact koelmiddelen

 • Vraag aan de installateur welk koelmiddel (of koudemiddel) er gebruikt wordt en vraag naar de bijbehorende GWP, de Global Warming Potential. Koelmiddel dat uit het apparaat vrijkomt draagt bij aan het broeikaseffect en is daarom schadelijk.
 • Koelmiddelen met een hoog GWP worden geleidelijk van de markt gehaald. Het kopen van een airco met dat type koelmiddel is over een paar jaar niet meer mogelijk en het koelmiddel daarin kan dan ook niet meer worden bijgevuld tegen een redelijke prijs.

Wanneer je over gaat op elektrisch verwarmen en koelen, kun je kijken naar de subsidiemogelijkheden. Het is mogelijk om fiscaal voordeel te krijgen voor het verlagen van de investeringskosten of om een aantrekkelijke lening aan te gaan. Hieronder geven we kort aan welke mogelijkheden er zijn:

Energie Investering Aftrek (EIA)
 • Minimaal €2.500,- investeren.
 • Lucht/water warmtepomp en lucht/lucht warmtepomp (airco); EIA code 211104.
  • Electrische warmtepomp met een seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming (SCOP ≥ 4,3) voor de buitenunit. Inclusief aanpassen energievoorziening, restwarmte opslagvat als dit nodig is.
  • Electrische airco met een seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming (SCOP ≥ 4,4 bij ≤ 12kW vermogen of SCOP ≥ 4,0 bij > 12kW vermogen) voor de buitenunit. Inclusief aanpassen energievoorziening als dit nodig is.
  • Er is een maximumbedrag dat kan worden opgegeven op basis van het kW vermogen van de buitenunit. Vraag de installateur om het nominaal thermisch vermogen van de buitenunit. Er kan maximaal € 1.200 per geïnstalleerde kW worden afgetrokken.
 • Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

Bekijk de subsidiepagina Energie Investering Aftrek voor meer informatie over de eisen en aanvraagprocedure.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
 • Subsidie voor warmtepompen bedraagt minimaal €500 en is afhankelijk van het gekozen apparaat.
 • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingssysteem.
 • De warmtepomp is geen lucht-lucht warmtepomp.
 • De ruimteverwarming heeft max. 70 kW vermogen.
 • De verwarming is voor zien van een etiket, productkaart en technische documentatie.
 • De warmtepomp is geïnstalleerd door een deskundige installateur.

Bekijk de subsidiepagina Investeringssubsidie Duurzame Energie voor meer informatie over de eisen en aanvraagprocedure.

Energielening Energiefonds Utrecht
 • Tussen de €5.000 – €50.000.
 • Maximaal 75% van de totale investering.
 • Looptijd maximaal 10 jaar en lage rente (zie website).
 • Kijk voor meer informatie op de website van Energiefonds Utrecht.

Bekijk de subsidiepagina Energielening Energiefonds Utrecht voor meer informatie over de eisen.

Alle belangrijkste informatie betreft elektrisch verwarmen en koelen vind je in deze pdf:

Back To Top
Zoeken