Ga naar hoofdinhoud

Groene energie is energie uit duurzame bronnen zoals waterkracht, wind, zon en biomassa1. Doordat bij de opwekking van energie uit deze bronnen geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen, draagt het niet bij aan klimaatverandering. Je kunt Nederlandse groene energie kopen maar ook zelf opwekken. In praktijk blijkt dat het grootste aanbod groene energie bestaat uit energie die in de rest van Europa wordt opgewekt.

1Biomassa wordt gebruikt voor verbranding en draagt daarmee wel bij aan extra CO2-uitstoot. Probeer dit zoveel mogelijk te vermijden.

1. Als je een groen energiecontract gaat afnemen is het verstandig om de volgende aspecten te vergelijken:
 • Waar de energie vandaan komt. Is het bijvoorbeeld opgewekt in Nederland of worden er Europese certificaten ingekocht.
 • Het type energieopwekking dat gebruikt wordt (windenergie, zonnepanelen, waterkracht, biomassa, groen gas, etc.).
 • Bekijk de mogelijkheid om groen gas in te kopen.
 • De prijs per kWh (en de opslag voor groene energie) voor stroom.
 • De prijs per m3 (en de opslag voor groene energie) voor gas.
2. Vergelijk de offertes, maak een keuze op basis van het gepresenteerde aanbod.
1. Bepaal vooraf:
 • De oriëntatie van het dak (een dak op het zuiden heeft een hoger rendement).
 • Of er bomen en ander hoge objecten in de omgeving een schaduw op je dak werpen.
 • Of je ruimte genoeg hebt om de omvormer te plaatsen.
 • Of het dak sterk genoeg is om de panelen te dragen.
2. Vraag offertes aan bij drie partijen en vraag of ze daarin de volgende kostenposten en informatie kunnen opnemen:
 • Aantal panelen (type panelen en verwachte levensduur).
 • Een inrichtingsvoorstel voor het dak.
 • Kosten voor aanschaf panelen en omvormer.
 • De gehanteerde terugleververgoeding.
 • Berekening van de verwachte opbrengst en terugverdientijd.
 • Kosten voor aanbrengen panelen (incl. huren hoogwerker en voorrijkosten).
3. Bepaal welke subsidiemogelijkheden toepasbaar zijn en vraag deze aan (zie subsidies).
4. Vergelijk de offertes, maak een keuze en plan de werkzaamheden in.

Houd rekening met de volgende aspecten bij het aanschaffen van nieuwe groene energie:

1. Groene energie uit Nederland

Het is belangrijk dat de inkoop van groene energie ook daadwerkelijk tot hogere productie van groene energie leidt. Dit heet ‘additionaliteit’ en betekent dat de inkoop van groene energie door een bedrijf ervoor zorgt dat er méér productiecapaciteit ontstaat.

Écht groene stroom is stroom die grotendeels (minimaal 80%) uit duurzame bronnen in Nederland wordt opgewekt. Naarmate de vraag naar echt Nederlandse groene stroom groeit, komen er in Nederland windmolens of zonnepanelen bij en hoeven we dus minder beroep te doen op kolen of gas. Helaas verkopen veel energieleveranciers in Nederland stroom die is ‘vergroend’ met certificaten uit het buitenland.

Stroom die wordt ‘vergroend’ met certificaten uit het buitenland leidt niet tot uitbreiding van de duurzame stroomproductie in Nederland. Vraag daarom naar groene stroom opgewekt in Nederland!

2. Zonnepanelen

Voor het aanleggen van zonnepanelen is het vaak nodig om de gebouweigenaar te betrekken. Het is verstandig om hierover het gesprek aan te gaan met de verhuurder. Als je bereid bent om zelf ook bij te dragen aan de verbeteringen, kun je aan de hand van deze maatstaf tot een eerlijke verdeling komen, waarmee jij alleen bijdraagt zolang je huurder van het pand bent.

De salderingsregeling wordt vanaf 2023 afgebouwd. Deze regeling staat toe dat je de elektriciteit die je aan het elektriciteitsnet levert mag wegstrepen (salderen) tegen de elektriciteit die je van het net afneemt. De terugleververgoeding blijft wel gehandhaafd.

Alle belangrijkste informatie vind je in deze pdf:

Back To Top
Zoeken