Ga naar hoofdinhoud

Hoe zorg je voor zuinige productkoeling? Met name de horeca maakt gebruik van professionele koelapparatuur. Zorgen voor zuinige productkoeling is niet altijd zo simpel als het vervangen van de oude koelingen. In tegenstelling tot de consumentenmarkt is er op de professionele markt bijna alleen nog maar koelapparatuur te verkrijgen met een energielabel lager dan D. Ook gaan professionele koelingen langer mee en is vervanging duurder. Dit betekent dat het optimaal benutten van het natuurlijke vervangingsmoment (bijv. als het apparaat stuk gaat of wanneer ingrijpend onderhoud wenselijk is), belangrijk is om energie te besparen en om tevens de klimaatimpact uit koelmiddelen te kunnen reduceren.

1. Bepaal vooraf:
 • je koelingsbehoefte (welk type koeling heb je nodig);
 • of je ruimte hebt om de gewenste koeling(en) te plaatsen;
 • of je gebruik kan maken van gesloten koelingen;
 • of je koel- of vriescel moet voldoen aan de eisen zoals vermeld in Erkende Maatregelen Lijst (EML).
2. Vraag offertes aan bij drie partijen en vraag of ze daarin de volgende kostenposten en informatie kunnen opnemen:
 • Kosten voor aanschaf;
 • Inschatting jaarlijks energieverbruik;
 • Onderhoudskosten;
 • Energie Efficiency Index prestatie (relevant voor het aanvragen van EIA. Lager dan 35 voor koelingen en lager dan 50 voor vriezers);
 • Koelmiddel (incl. kosten voor het aanvullen van het koelmiddel in de toekomst);
 • Energielabel van de koeling.
3. Bepaal welke subsidiemogelijkheden toepasbaar zijn en vraag deze aan (zie subsidies).
4. Vergelijk de offertes, maak een keuze en plan de werkzaamheden in.

Hou rekening met de volgende aspecten bij het aanschaffen van nieuwe & zuinige productkoeling/koelapparatuur.

1. Klimaatimpact koelmiddelen
 • Vraag aan de installateur welk koelmiddel (of koudemiddel) er gebruikt wordt en vraag naar de bijbehorende GWP, de Global Warming Potential. Het koelmiddel dat uit het apparaat vrijkomt draagt bij aan het broeikaseffect en hoe hoger de GWP hoe schadelijker het koelmiddel is voor het klimaat.
 • Verander niet zelf je koelmiddel. Vraag altijd aan een expert of een koelmiddel met een lager GWP gebruikt kan worden in jouw type koeling en welke aanpassingen er eventueel gemaakt moeten worden (bijv. leidingen, ventielen of pakkingen).
 • Koelmiddelen met een hoog GWP worden geleidelijk van de markt gehaald. Het kopen een van een koeling met dat type koelmiddel is nog maar een paar jaar mogelijk en kan daarna niet meer worden bijgevuld. R-404A en R-507 mogen vanaf 2020 niet meer worden geproduceerd. Daarnaast neemt de prijs van koelmiddelen die niet meer op markt worden gebracht snel toe, omdat bestaande apparatuur nog wel moet worden bijgevuld.
2. Energielabel professionele koelingen en vriezers
 • Energielabels voor professionele koelingen zijn minder gebruikelijk dan voor consumentenkoelingen. Vraag daarom specifiek naar het energieverbruik en daarnaast of een energielabel beschikbaar is.
 • Energiezuinige professionele koelapparatuur met een energielabel wordt steeds goedkoper, t.o.v. koelkasten zonder energielabel, maar de prijsverschillen zijn groter dan op de consumentenmarkt.
3. Recyclen niet hergebruiken

Geef bij de levering van de nieuwe koelkast de oude koelkast mee aan de leverancier. Het is belangrijk dat oude koelkasten niet oneindig hergebruikt worden. Gebeurt dat wel dan gaat het apparaat steeds meer energie verbruiken om de gewenst koeltemperatuur te bereiken en blijft negatieve impact van schadelijke oude types koelmiddelen aanwezig. Zorg ervoor dat de koelkast gerecycled kan worden en het koelmiddel op een schone manier kan worden verwerkt.

4. Dag- en nachtafdekking

Open koelingen, zoals bijvoorbeeld een staand koelmeubel met dranken, zullen veel meer energie verbruiken om de gewenste koeling te bieden dan een afgesloten koeling. Vooral wanneer de koelingen in een verwarmde ruimte staan is het verlies groot. De koelingen kunnen op meerdere manieren worden afgeschermd. Er kan worden gekozen voor een koeling met een doorzichtige afdekking die kan worden geopend. Dit is een dagafdekking en de meest efficiëntie methode om koelverlies te voorkomen. Het is ook mogelijk om een strokengordijn aan te brengen, maar zorg dan wel dat zichtbaarheid van de producten niet in het geding komt.

Het is echter vaak niet mogelijk om deze typen afscherming op een bestaande koeling aan te brengen. In dat geval is het aanbrengen van een nachtafdekking de moeite waard. Bij liggende koelingen, zoals een bacarella, kan dan gebruik worden gemaakt van afdekplaten of een zeil. In een staande koeling kan in sommige gevallen een rolgordijn worden gemonteerd en anders is het ook ’s nachts af te dekken met een zijl.

Voor het aanschaffen van zuinige productkoeling is het mogelijk om fiscaal voordeel te krijgen voor het verlagen van de investeringskosten of om een aantrekkelijke lening aan te gaan. Hieronder geven we kort aan welke mogelijkheden er zijn:

Energie Investering Aftrek (EIA)
 • Ongeveer 11% voordeel na aftrekken investeringskosten van de fiscale winst (betrek je accountant bij de aanvraag en laat het meenemen in de belastingaangifte).
 • Minimaal €2.500,- investeren.
 • Professionele koel- en vriesapparatuur die in aanmerking komen (EIA code 220215):
  • Koelkast of gekoelde werkbank met maximaal 1500 liter inhoud. Voor het koelen van producten in tempratuurklasse M1 (+ 5 ºC / – 1 ̊C). Verder moet hieraan worden voldaan:
   • Energy Efficiency Index (EEI) < 25 (afgedekt door ecoDesign Label A, A+, A++ of A+++);
   • werkend op een halogeenvrij koelmiddel (bijv. R-600A of R-744);
   • voorzien van mechanische ventilatie in de kast en een losse verdamper.
  • Vriezer met maximaal 1500 liter inhoud. Voor het vriezen van producten in de temperatuurklasse L1 (-15 °C / -18 °C). Verder moet hieraan worden voldaan:
   • Energy Efficiency Index (EEI) < 50 (afgedekt door ecoDesign Label C,B A, A+, A++ of A+++);
   • werkend op een halogeenvrij koelmiddel (bijv. R-600A of R-744);
   • voorzien van mechanische ventilatie in de kast en een losse verdamper.
 • Kijk voor meer informatie op de website van RVO.

Bekijk de subsidiepagina Energie Investering Aftrek voor meer informatie over de eisen en aanvraagprocedure.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • Als je investeert in bedrijfsmiddelen, dan kom je in aanmerking voor de KIA. De KIA is een aftrekpost op winst. Het bedrag dat je mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.
 • In 2022: Investeringen in onderneming tussen de €2.401 en €332.994.
 • Bedrijfsmiddelen van minder dan €450 komen niet in aanmerking (één laptop van €400 komt niet in aanmerking, maar in één keer een set van vijf laptops t.w.v. totaal €2.000 komt wél in aanmerking, mits je daarnaast ook boven de hierboven genoemde totale investering komt).
 • In samenwerkingsverbanden (maatschap of VOF) wordt de aftrek berekend o.b.v. de investeringen van het samenwerkingsverband, zie hier voor meer informatie.
 • Er zijn ook investeringen die geen recht geven op de KIA, deze kun je hier vinden op deze webpagina van de belastingdienst.

Bekijk de subsidiepagina Kleinschaligheidsinvesteringsftrek voor meer informatie over de eisen en aanvraagprocedure.

Energielening Energiefonds Utrecht
 • Tussen de €5.000 – €50.000.
 • Maximaal 75% van de totale investering.
 • Looptijd maximaal 10 jaar en lage rente (zie website).
 • Kijk voor meer informatie op de website van Energiefonds Utrecht.

Bekijk de subsidiepagina Energielening Energiefonds Utrecht voor meer informatie over de eisen.

Alle belangrijkste informatie betreft zuinige productkoeling vind je in deze pdf:

Back To Top
Zoeken