Ga naar hoofdinhoud

Hoe zorg je voor zuinige productkoeling? Met name de horeca maakt gebruik van professionele koelapparatuur. Zorgen voor zuinige productkoeling is niet altijd zo simpel als het vervangen van de oude koelingen. In tegenstelling tot de consumentenmarkt is er op de professionele markt bijna alleen nog maar koelapparatuur te verkrijgen met een energielabel lager dan D. Ook gaan professionele koelingen langer mee en is vervanging duurder. Dit betekent dat het optimaal benutten van het natuurlijke vervangingsmoment (bijv. als het apparaat stuk gaat of wanneer ingrijpend onderhoud wenselijk is), belangrijk is om energie te besparen en om tevens de klimaatimpact uit koelmiddelen te kunnen reduceren.

1. Bepaal vooraf:
 • je koelingsbehoefte (welk type koeling heb je nodig);
 • of je ruimte hebt om de gewenste koeling(en) te plaatsen;
 • of je gebruik kan maken van gesloten koelingen;
 • of je koel- of vriescel moet voldoen aan de eisen zoals vermeld in Erkende Maatregelen Lijst (EML).
2. Vraag offertes aan bij drie partijen en vraag of ze daarin de volgende kostenposten en informatie kunnen opnemen:
 • Kosten voor aanschaf;
 • Inschatting jaarlijks energieverbruik;
 • Onderhoudskosten;
 • Energie Efficiency Index prestatie (relevant voor het aanvragen van EIA. Lager dan 35 voor koelingen en lager dan 50 voor vriezers);
 • Koelmiddel (incl. kosten voor het aanvullen van het koelmiddel in de toekomst);
 • Energielabel van de koeling.
3. Bepaal welke subsidiemogelijkheden toepasbaar zijn en vraag deze aan (zie subsidies).
4. Vergelijk de offertes, maak een keuze en plan de werkzaamheden in.

Hou rekening met de volgende aspecten bij het aanschaffen van nieuwe & zuinige productkoeling/koelapparatuur.

1. Klimaatimpact koelmiddelen
 • Vraag aan de installateur welk koelmiddel (of koudemiddel) er gebruikt wordt en vraag naar de bijbehorende GWP, de Global Warming Potential. Het koelmiddel dat uit het apparaat vrijkomt draagt bij aan het broeikaseffect en hoe hoger de GWP hoe schadelijker het koelmiddel is voor het klimaat.
 • Verander niet zelf je koelmiddel. Vraag altijd aan een expert of een koelmiddel met een lager GWP gebruikt kan worden in jouw type koeling en welke aanpassingen er eventueel gemaakt moeten worden (bijv. leidingen, ventielen of pakkingen).
 • Koelmiddelen met een hoog GWP worden geleidelijk van de markt gehaald. Het kopen een van een koeling met dat type koelmiddel is nog maar een paar jaar mogelijk en kan daarna niet meer worden bijgevuld. R-404A en R-507 mogen vanaf 2020 niet meer worden geproduceerd. Daarnaast neemt de prijs van koelmiddelen die niet meer op markt worden gebracht snel toe, omdat bestaande apparatuur nog wel moet worden bijgevuld.
2. Energielabel professionele koelingen en vriezers
 • Energielabels voor professionele koelingen zijn minder gebruikelijk dan voor consumentenkoelingen. Vraag daarom specifiek naar het energieverbruik en daarnaast of een energielabel beschikbaar is.
 • Energiezuinige professionele koelapparatuur met een energielabel wordt steeds goedkoper, t.o.v. koelkasten zonder energielabel, maar de prijsverschillen zijn groter dan op de consumentenmarkt.
3. Recyclen niet hergebruiken

Geef bij de levering van de nieuwe koelkast de oude koelkast mee aan de leverancier. Het is belangrijk dat oude koelkasten niet oneindig hergebruikt worden. Gebeurt dat wel dan gaat het apparaat steeds meer energie verbruiken om de gewenst koeltemperatuur te bereiken en blijft negatieve impact van schadelijke oude types koelmiddelen aanwezig. Zorg ervoor dat de koelkast gerecycled kan worden en het koelmiddel op een schone manier kan worden verwerkt.

4. Dag- en nachtafdekking

Open koelingen, zoals bijvoorbeeld een staand koelmeubel met dranken, zullen veel meer energie verbruiken om de gewenste koeling te bieden dan een afgesloten koeling. Vooral wanneer de koelingen in een verwarmde ruimte staan is het verlies groot. De koelingen kunnen op meerdere manieren worden afgeschermd. Er kan worden gekozen voor een koeling met een doorzichtige afdekking die kan worden geopend. Dit is een dagafdekking en de meest efficiëntie methode om koelverlies te voorkomen. Het is ook mogelijk om een strokengordijn aan te brengen, maar zorg dan wel dat zichtbaarheid van de producten niet in het geding komt.

Het is echter vaak niet mogelijk om deze typen afscherming op een bestaande koeling aan te brengen. In dat geval is het aanbrengen van een nachtafdekking de moeite waard. Bij liggende koelingen, zoals een bacarella, kan dan gebruik worden gemaakt van afdekplaten of een zeil. In een staande koeling kan in sommige gevallen een rolgordijn worden gemonteerd en anders is het ook ’s nachts af te dekken met een zijl.

Alle belangrijkste informatie betreft zuinige productkoeling vind je in deze pdf:

Back To Top
Zoeken