Ga naar hoofdinhoud

De Energie Investering Aftrek is een regeling waar je als bedrijf voor in aanmerking komt wanneer je investeert in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie. Je kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het is wel belangrijk dat de investering voldoet aan de omschrijvingen in de Energielijst.

Aandachtspunten
 • De regeling levert ongeveer 11% voordeel op na aftrekken investeringskosten van de fiscale winst (betrek je accountant bij de aanvraag en laat het meenemen in de belastingaangifte).
 • Minimaal €2.500,- investeren.
 • De investering voldoet aan de eisen van de energielijst.
 • Kijk voor meer informatie op de website van RVO.
Aanvraagprocedure Energie Investering Aftrek
 1. De aanvraag doe je op mijn.rvo.nl door het aanvraagformulier in het eLoket in te vullen.
  Betrek je accountant hierbij.
 2. Bepaal welke kosten je opgeeft. Er zijn twee mogelijkheden:
  1. Aanschafkosten: kosten voor de aanschaf van het bedrijfsmiddel. Alleen kosten die binnen drie maanden na het aangaan van de koopovereenkomst (dus niet offerte, factuur of betaaldatum) worden gemeld komen in aanmerking.
  2. Voortbrengingskosten: kosten voor inzet eigen personeel, eigen materialen (uit magazijn) en werkzaamheden onder eigen regie uitgevoerd door derden. Deze kosten moeten binnen drie maanden na ingebruikneming melden.
  3. Kosten voor aanpassing aan bestaande bedrijfsmiddelen en kosten voor energieadvies: Voor de sommige bedrijfsmiddelen is het mogelijk om ook de aanpassingskosten op te voeren. Bekijk goed in de energielijst onder welke condities en voorwaarden dit is mogelijk. De eisen voor energieadvies staan in Bijlage G van de energielijst.
 3. Ontvangstbevestiging met referentienummer wordt opgestuurd.
 4. RVO controleert de aanvraag en stelt mogelijk aanvullende vragen over de technische en financiële eisen.
 5. Beslissing over aanvraag per post (+/- acht weken). Bij een positieve beslissing wordt een EIA-verklaring afgeven, bij een negatieve beslissing volgt de mogelijkheid om bezwaar te maken binnen zes weken na de verzenddatum van de beslissing.
 6. Verwerk (samen met je accountant) de EIA-verklaring in de aangifte voor inkomensbelasting of vennootschapsbelasting. De Belastingdienst stelt de belastingaanslag vast na de aangifte en kan de EIA accepteren of (gedeeltelijk) afwijzen.

Bekijk voor de specifieke regels per besparingsmaatregel op de bijbehorende klimaatactiepagina’s onder het kopje: subsidiemogelijkheden.

Back To Top
Zoeken