Ga naar hoofdinhoud

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een aftrekpost op je winst wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen (de zaken die je gebruikt in je onderneming en dus niet verkoopt). De hoogte van de KIA hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Aandachtspunten
 • Als je investeert in bedrijfsmiddelen, dan kom je in aanmerking voor de KIA. De KIA is een aftrekpost op winst. Het bedrag dat je mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.
 • In 2022: investeringen in onderneming tussen de €2.401 en €332.994.
 • Bedrijfsmiddelen van minder dan €450 komen niet in aanmerking (één laptop van €400 komt niet in aanmerking, maar in één keer een set van vijf laptops t.w.v. totaal €2.000 komt wél in aanmerking, mits je daarnaast ook boven de hierboven genoemde totale investering komt).
 • In samenwerkingsverbanden (maatschap of VOF) wordt de aftrek berekend o.b.v. de investeringen van het samenwerkingsverband, klik hier voor meer informatie.
 • Er zijn ook investeringen die geen recht geven op de KIA, deze kun je hier vinden.
Aanvraagprocedure Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
 1. Bepaal de KIA voor het corresponderende boekjaar:
  1. Bedrijfsmiddel nog niet in gebruik en nog niet afbetaald? Dan krijg je alleen KIA over het bedrag dat je al hebt betaald.
  2. Recht op btw-aftrek: neem voor de KIA het investeringsbedrag zonder btw.
  3. Geen recht op btw-aftrek: neem voor de KIA het investeringsbedrag met btw.
 2. Trek het KIA-bedrag af van je winst.
 3. Verwerk (samen met je accountant) het KIA-bedrag in de aangifte voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Bekijk voor de specifieke regels per besparingsmaatregel op de bijbehorende klimaatactiepagina’s onder het kopje: subsidiemogelijkheden.

Back To Top
Zoeken