skip to Main Content

Samenwerken aan een Klimaat Neutraal Nederland

Klimaatgerust streeft ernaar om zoveel mogelijk winkels, horecazaken en dienstverleners te voorzien van praktische adviezen rondom verduurzaming. We zien dat verschillende organisaties, zoals gemeenten, vastgoedeigenaren, en brancheorganisaties, ook actief aan de slag willen met duurzaamheid. Daarom werken we samen met hen om de acceptatie voor verduurzaming onder ondernemers te vergroten. We zien dat dit de actiebereidheid vergroot en dat er in gezamenlijkheid meer mogelijk is.

Door nu actief ondernemers te informeren en activeren draagt bij aan het behalen van doelstellingen rondom het verduurzamen van een vastgoedportfolio of om ondernemers voor te bereiden op aardgasvrij ondernemen. In beide gevallen is het zaak dat ondernemers de natuurlijke momenten aangrijpen om stappen te zetten. Het Klimaatgerust programma is opgezet om hier concreet invulling aan te geven. Dit doen we d.m.v.:

  1. Ontzorgen rondom wettelijke verplichtingen – Wetgevingstool
  2. Gerichte onafhankelijke advisering over energiebesparing, gasvrij ondernemen en klimaatimpact reductie – Klimaatplan
  3. Zichtbaarheid en een positief verhaal over wat er al gedaan is – Klimaatcertificaat

Bij een nieuwe samenwerking gaan we altijd na hoe ons programma het beste aansluit bij de behoefte van onze partners. Zo proberen we met elkaar een eenduidig geluid te laten horen over duurzaamheid en sporen we gezamenlijk ondernemers aan tot actie.

Ben je geïnteresseerd in hoe we dit in de praktijk brengen, bekijk dan op onze projecten of neem contact met ons op.

Projecten

Onze Partners

Back To Top
×Close search
Zoeken