Skip to content

Betrek de commerciële utiliteitsbouw ook bij van het gas af gaan

De commerciële utiliteitsbouw (gebouwen die geen woonbestemming hebben) wordt nog niet meegenomen in het proces om van het gas af te gaan. Voor elke wijk in Nederland moet een wijkuitvoeringsplan gemaakt worden en het is voor gemeentes daarbij verstandig om ondernemers die in utiliteitsgebouw zitten niet uit het oog te verliezen. Platform31, Transitiemakers en Klimaatgerust hebben daarom een infographic ontwikkeld om te laten zien hoe deze groep meegenomen kan worden in de energietransitie!

De energietransitie begint vorm te krijgen in de woonwijken van Nederland. Het Programma Aardgas Vrije Wijken is op stoom gekomen en in 66 proeftuinen wordt gewerkt aan nieuwe warmteoplossingen en worden bewoners betrokken om van het gas af te gaan. Commerciële utiliteitsgebouwen, zoals winkels, horecagelegenheden, eerstelijns zorgverlening en kleine kantoren, worden daarin nu nog onvoldoende meegenomen. Net als veel bewoners willen de ondernemers graag weten waar ze aan toe zijn. Echter, het betrekken van deze ondernemers komt met zijn eigen uitdagingen en het verschilt nogal of het om een buurtwinkel, een winkelcentrum of om een industriegebied gaat.

Wanneer wijken in Nederland van het gas af gaan worden daarvoor wijkuitvoeringsplannen gemaakt. Voor de gemeentes die dit aan het voorbereiden zijn is het belangrijk om de utiliteitsbouw daarbij niet uit het oog te verliezen. Vanuit dit perspectief is Klimaatgerust samen met Platform31 en Transitiemakers aan de slag gegaan om inzichtelijk te maken hoe de utiliteitsbouw meegenomen kan worden in de transitie naar een gasvrije wijk. Aan de hand van praktijkervaring is een korte routekaart geschetst voor de drie situaties rondom commerciële utiliteitsbouw. Zo kan effectief een route worden uitgestippeld om de utiliteitsbouw mee te nemen in wijkuitvoeringsplannen die gemaakt (gaan) worden. Wil je hier meer over weten, download de infographic hier.

Commerciele Utiliteitsgebouwen - infographic

Andere Klimaatgerust projecten

Back To Top
Zoeken