Skip to content

Achtergrond en Doel

In winkelcentrum Houten Castellum heeft a.s.r. vastgoed een BREEAM In-Use certificeringstraject uitgevoerd voor de gemeenschappelijke ruimtes van het winkelcentrum. Dit certificaat neemt echter slechts gedeeltelijk het gebruik binnen de gebouwen mee in de beoordeling. Omdat a.s.r. de ambitie had om een totaalbeeld te krijgen van het winkelcentrum, wilden zij ook de ondernemers motiveren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun onderneming. Vanuit die wens is de samenwerking met Klimaatgerust ontstaan en hebben wij de uitvoering van het project op ons genomen.

Een winkelcentrum verduurzamen werkt het beste als iedereen weet wat er mogelijk is. Daarom is er voor twintig ondernemingen in het winkelcentrum een Klimaatplan gemaakt. De ondernemers konden daarnaast een klimaatcertificaat ontvangen, zodat ze met zijn allen konden laten zien dat winkelcentrum Houten Castellum al goed op weg is om klimaatneutraal te worden.

Jaar: 2019
Partner: a.s.r

Achtergrond van het winkelcentrum
In 2011 is het winkelcentrum Houten Castellum opgeleverd door a.s.r. real estate (a.s.r). Bij de ontwikkeling van het winkelcentrum is nagedacht over de klimaatimpact, zo is het winkelcentrum full electric, zijn de buitenmuren goed geïsoleerd en is er overal HR++ glas geplaatst. Deze randvoorwaarden bieden een goede basis voor de ondernemers in Houten Castellum om energiezuinig en klimaatvriendelijk te ondernemen.

Activiteiten

In juli en augustus van 2019 is Klimaatgerust voor de eerste keer langs geweest bij de ondernemers in het winkelcentrum. Tijdens deze eerste afspraak zijn wij in gesprek gegaan met de ondernemers over hun klimaatambities en hebben wij een inventarisatie gemaakt van de energieverbruikers in het pand. De inventarisatie en de informatie uit de gesprekken vormen de basis van het Klimaatplan.

Na de eerste fase zijn de Klimaatplannen ontwikkeld. Via een Klimaatplan krijgt de ondernemer een duidelijk beeld van de energiehuishouding van zijn of haar bedrijf (zie figuur 1) en worden besparingskansen berekend. Hoe groter het aandeel in de energiehuishouding, hoe groter de besparing is die te realiseren valt voor dat onderdeel van de bedrijfsvoering.

Resultaten

In het winkelcentrum zijn 23 ondernemers gevestigd en daarvan hebben er 20 meegedaan aan het project. De meeste ondernemers zijn –mede dankzij de goede uitgangspositie in het winkelcentrum en hun eigen ambities– goed op weg om hun klimaatimpact te minimaliseren. Zo had 60% al meer dan dan 80% LED-verlichting in de onderneming, 2/3 koopt groene stroom in en 70% van de verwarmings- en koelingssystemen wordt goed onderhouden. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor verbetering. Ondernemers kunnen hun energieverbruik nog reduceren door op termijn hun oude tv- en computerschermen te vervangen. En voor de horecaondernemers en food-retailers is het belangrijk om nacht- en dag afdekking aan te brengen op hun open koelingen. Al met al is Houten-Castellum goed op weg met het verduurzamen van hun winkelcentrum.

Daarnaast zijn in het winkelcentrum twee voorlopers beloond met een klimaatcertificaat. Alexanderhoeve Kaas & Noten heeft het bronzen certificaat verdiend en Ilonka Optiek gaat zo efficiënt om met haar energieverbruik dat ze het zilveren certificaat heeft verdiend.

Winkelcentrum verduurzamen
Winkelcentrum Castellum - Logo

Partners

A.s.r - Logo

Andere Klimaatgerust Projecten

Back To Top
Zoeken