Ga naar hoofdinhoud

In de zomer van 2019 is Klimaatgerust een samenwerking aangegaan met de organisatie van de Duurzame Week om de milieu-impact van hun festival te meten. Zoals de naam al doet vermoeden, draait het in de Duurzame Week om het in het zonnetje zetten van duurzaamheidsinitiatieven. Des te interessanter dus om erachter te komen of het festival zelf ook uitdraagt waar het voor staat.

Al voordat Klimaatgerust de impact van het festival zou meten, heeft het team van de Duurzame Week Utrecht enkele aanpassingen gemaakt. Zo is de inkoop voor het festival zo veel mogelijk lokaal gedaan, in Utrecht en omgeving. Ook is er geen gebruik meer gemaakt van papieren tickets en waren een aantal promotieproducten voor het festival van gerecycled materiaal.

Jaar: 2019
Partner: Duurzame Week

Materiaalstromen van het festival op de Neude

De organisatie van de Duurzame Week heeft voor Klimaatgerust een vragenlijst ingevuld over alle gebruikte materialen en energiestromen, bijvoorbeeld het aantal gebruikte borden en glazen en de hoeveelheid gebruikte pormotiematerialen. Op basis van de uitkomst van deze vragenlijst zijn de materiaal- en daaruit ontstane afvalstromen van het evenement geanalyseerd. Deze materiaalstromen kun je in onderstaand figuur zien.

Uit de materiaalstroomanalyse voor de Duurzame Week vielen drie dingen op. Dit is ook terug te zien in bovenstaand figuur:

  • Het eerste wat opvalt is dat er van alle gebruikte materialen maar liefst 99% (167.6 ton) is hergebruikt. Het overgrote deel hiervan is gehuurd materiaal, zoals decor, vloeren, tafels en stoelen. Een kleiner deel is gerecycled of geupcycled. Dit laatste geldt voor de gebruikte wijnflessen, die geupcycled zijn door het bedrijf Rebottled.
  • Slechts 0.6% van alle gebruikte materialen worden niet hergebruikt. Een deel hiervan belandt in het rioolsysteem (1788 liter). Bij deze afvalstroom gaat het voor een groot deel om afvalwater en voedsel, gebieden waar helaas weinig verandering mogelijk is. Dit gedeelte van de 0.6% zal daarom moeilijk te verminderen zijn.
  • Daarentegen bestaat het andere gedeelte van de 0.6% uit het papier gebruikt voor programmaboekjes en posters. Deze 700 kilo belandt bij een industrieel afvalverwerker. Hier is wel degelijk ruimte voor verbetering, de organisatie zou de hoeveelheid papier in de volgende editie namelijk sterk kunnen verminderen.

De CO2-impact van de Duurzame Week

Naast materiaalgebruik en het daaruit ontstane afval, speelt ook de hoeveelheid CO2-emissies als gevolg van het festival een belangrijke rol in de impact op het milieu. Klimaatgerust heeft weer de eerder genoemde vragenlijst gebruikt om achter de emissies van de Duurzame Week te komen. De CO2-emissies zijn onderverdeeld in verschillende categorieën en er is per categorie onderscheid gemaakt tussen de uitgestoten emissies en (al) vermeden emissies. De uitkomsten zijn in kaart gebracht in onderstaande figuur.

In de figuur is te zien dat er vooral veel op CO2-uitstoot is bespaard door het hergebruiken van opbouw- en decormaterialen (100%) en consumptiematerialen (83%). Er zijn bijvoorbeeld glazen gebruikt in plaats van plastic bekers. Daarnaast is de impact van eten en drinken ook verlaagd met 63% door vegetarisch eten aan te bieden. Zo is een van de gerechten gemaakt met vegetarische Karma Shoarma in plaats van vleesproducten.

Toch is er, zoals uit de figuur te halen valt, op een aantal plaatsen nog ruimte voor verbetering. Op energiegebied is er bijvoorbeeld nog een grote potentie om de CO2-impact te verminderen. Advies van Klimaatgerust is om dit te doen door te zorgen dat er groene stroom, het liefst in Nederland opgewekt, wordt ingekocht. Ook kunnen de CO2-emissies eenvoudig worden verlaagd door het minderen van het gebruik, of digitaliseren van promotiematerialen, posters en programmaboekjes.

Ambities voor de komende editie

Op basis van de analyse van Klimaatgerust heeft de organisatie van de Duurzame Week Utrecht de ambitie uitgesproken om bij de volgende editie een klimaatneutraal en zero-waste festival te zijn. Een ambitie die wij alleen maar kunnen toejuichen en waarvan we hopen dat deze met behulp van de uitkomsten van onze analyse behaald kan worden. Daarnaast zal Klimaatgerust op verschillende terreinen een rol spelen bij keuzes voor duurzame materialen en (her)gebruik zodat de uitgesproken doelen behaald worden.

Duurzame Week - Logo
Back To Top
Zoeken