Skip to content

Achtergrond

In 2019 en begin 2020 hebben we in samenwerking met de gemeente Utrecht vijftig ondernemers in Utrecht geholpen met verduurzaming. We zijn langsgegaan bij de detailhandel en horecaondernemers in alle delen van de stad. Door het klimaatplan zijn ze nu op de hoogte van de mogelijkheden rondom energiebesparing en hebben ze voor hun onderneming een actielijst om hun klimaatimpact te reduceren. Een aantal voorlopers heeft een klimaatcertificaat gekregen, omdat zij al serieus bezig zijn geweest met energiebesparing. Zo maken we samen Utrecht klimaatneutraal.

Verkregen inzicht

Samen met de gemeente zijn we met een aantal ondernemersverenigingen in gesprek gegaan om een goed beeld te krijgen van wat er speelt bij de ondernemers omtrent verduurzaming. Het blijkt dat er veel goede wil is om iets te doen, maar dat het soms nog effectiever kan. Het betrekken van de gebouwverhuurder is hierbij erg belangrijk, vooral rondom het aanbrengen van isolatie aan het pand. Ook is er behoefte naar duidelijkheid over de subsidiemogelijkheden die er zijn.

Aan de slag - Utrecht klimaatneutraal

In het tweede deel van 2020 zullen we daarom verder gaan met waar we in 2019 mee zijn begonnen, maar gaan we ook de duurzaamheidsdiscussies tussen huurders en verhuurders begeleiden met de daar speciaal voor ontwikkelde maatstaf.

Daarnaast gaan we op een overzichtelijke manier de subsidiemogelijkheden in kaart brengen en ondernemers op de mogelijkheden wijzen. Zo willen we de ondernemers handvatten bieden om snel aan de slag te gaan en de barrières om te verduurzamen zo laag mogelijk te houden. Zo maken we stapje voor stapje Utrecht klimaatneutraal.

Jaar: Q3 – Q4 2020
Partner: Gemeente Utrecht

Activiteiten

We gaan de volgende activiteiten uitvoeren in dit vervolgproject:

  • Nog twintig ondernemers voorzien van een klimaatplan
  • Voorlopers voorzien van een klimaatcertificaat
  • Vijf huurders en verhuurders ondersteunen bij het voeren van een open discussie over de verdeling van de kosten en baten bij het aanbrengen van isolatie
  • Informatie ontsluiten over subsidiemogelijkheden op de website

Partners

Gemeente Utrecht - Logo

Andere Klimaatgerust Projecten

Back To Top
Zoeken