Ga naar hoofdinhoud

Achtergrond & doel

Klimaatgerust brengt praktische inzichten bij elkaar rondom duurzaamheid in de bedrijfsvoering. De klimaatacties op onze website bieden veel kennis per thema, maar het is soms lastig om te begrijpen welke kennis voor jouw onderneming relevant is. Wanneer je bijvoorbeeld al iets hebt gedaan aan verduurzaming, wil je vooral achterhalen wat er verder mogelijk is. Daarom heeft Klimaatgerust de Zelfscan ontwikkeld die je daarin overzicht biedt. Wat kun je met jouw onderneming nog doen aan verduurzaming?

Jaar: 2020-2021

Hoe werkt de zelfscan?

De Zelfscan geeft op een gestructureerde manier de meest nuttige Klimaatacties voor een bepaalde onderneming weer. De tool bevat Klimaatacties op de korte termijn, maar laat ook zien hoe een ondernemer van het gas af zou kunnen en hoe je op de langere termijn de CO2-uitstoot zo ver terugdringt dat je klimaatneutraal opereert.

Zo krijgt de ondernemer in 5 tot 10 minuten een goed beeld van zowel de huidige stand van zaken als de openstaande mogelijkheden. De resultaten van de scan kan de ondernemer terugvinden in een pdf-document waarin een beknopt overzicht van de mogelijk acties en een aantal financieringsmogelijkheden staan.

De tool is geschikt voor ondernemers actief in de horeca, zorg, detailhandel of (zakelijke) dienstverlening. De gestelde vragen zijn specifiek van toepassing op ondernemingen uit deze sectoren.

Doe de gratis Zelfscan

Ben jij ondernemer en ben je benieuwd hoe de klimaatimpact van je bedrijf verlaagd kan worden? Doorloop de Zelfscan! Welke maatregelen kun jij nog nemen?

Zelfscan

Andere Klimaatgerust Projecten

Back To Top
Zoeken