skip to Main Content

De klimaatgerust wetgevingstool voor de informatieplicht energiebesparing is specifiek ontwikkeld voor jou als ondernemer in de detailhandel, horeca en voor kantoren. Klimaatgerust streeft ernaar ondernemers op een praktische en effectieve manier inzicht te geven in de energiebesparingsacties die nodig zijn om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing van RVO.

Snel en effectief voldoen aan de RVO
informatieplicht energiebesparing?

Wat krijg je?

 •   Het basis-account is volledig gratis
 •   Ontwikkeld met organisaties uit jouw branche
 •   Invullen in begrijpelijke taal
 •   Voldoen aan de informatieplicht erkende maatregelen
 •   Email bij nieuwe wetgeving
 •   Bekijk alvast een voorbeeld rapport
Start de Wetgevingstool

Direct met onze partners naar de wetgevingstool:

Tuinbranche Nederland
NRW
NSO
Koninklijke Nederlandse Slagers
Albert Heijn
Wat kun je verwachten van de tool?

De tool helpt je in begrijpelijke taal alle informatie te verzamelen om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Vervolgens geeft het een volledig overzicht van jouw directe en lange termijn actiepunten. Zijn alle vragen ingevuld? Dan kun je met het pdf rapport de resultaten 1 op 1 invoeren in het RVO eLoket.

*Let op: Gebruik je een browser versie van meer dan 3 jaar oud dan kan het zijn dat de tool niet wil starten. Mocht je dit probleem ondervinden update je browser dan naar een recentere versie. Mocht er dan onverhoopt nog steeds iets niet werken neem dan even contact op met onze support.

Welke wet- en regelgeving is op mijn bedrijf van toepassing?

Momenteel zijn er in Nederland 3 wet- en regelgevingen van kracht waar uw onderneming mee te maken kan krijgen:
De Informatieplicht Energiebesparing, Energy Efficiency Directive (EED), Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Informatieplicht Energiebesparing

Verbruikt jouw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan ben je wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Sinds 1 juli 2019 moet je rapporteren in het eLoket van RVO welke erkende maatregelen je hebt uitgevoerd.

Wat is de Informatieplicht
De Informatieplicht Energiebesparing valt onder het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)) maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Sinds 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren. Dat is de Informatieplicht Energiebesparing.

Investeringen en terugverdienen
Het doel van de informatieplicht energiebesparing is dat bedrijven bewuster omgaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, en veel een groot deel met een terugverdientijd binnen 1 a 2 jaar. Alle maatregelen kunnen in ieder geval binnen 5 jaar terugverdiend worden. Je investeert dan dus op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Erkende maatregelenlijst
Alle energiebesparingsmaatregelen zijn opgenomen in lijsten voor negentien verschillende bedrijfstakken. Bekijk voor jouw bedrijfstak de opgestelde Erkende Maatregelenlijst’ (EML).

Doe de gratis check
Wil jij weten of jouw bedrijf onder de Informatieplicht valt? Doe dan de eenvoudige te doorlopen en gratis wetgevingstool van klimaatgerust.

Start de Wetgevingstool

Welke energiewetgeving is er verder in Nederland van kracht?

Energy Efficiency Directive (EED)

De EED is een Europese richtlijn voor grotere bedrijven. Heeft jouw bedrijf meer dan 250 werknemers (FTE)? Of heeft jouw bedrijf een jaaromzet van € 50 miljoen of meer, en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Dan moet je ten minste elke 4 jaar een energie-audit van je bedrijf uitvoeren.

Het doel van een energie-audit is om inzicht in het eigen energiegebruik te vergroten en de mogelijke besparingsmaatregelen in kaart te brengen.

Energy Performance of Buildings Directive

Wanneer jouw bedrijf gebruik maakt van koel- en verwarmingsinstallaties dan kan het zijn dat je moet voldoen aan de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen, afgekort EPBD. De EPBD verplicht tot een 5-jaarlijkse inspectie voor airconditioningsystemen en 2 of 4-jaarlijks voor stookinstallaties.

Bedrijven met airconditioningsystemen met een (totaal) koelvermogen van meer dan 70 kW of niet-gasgestookte verwarmingsinstallatie met een vermogen van meer dan 70 kW vallen onder deze richtlijn.

Met welke wettelijke verplichtingen tot energie besparen heb ik te maken?

Europese, nationale en gemeentelijke overheden hebben ambitieuze doelen gesteld om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. In Nederland zijn er al veel bedrijven die initiatieven nemen om hun CO2-uitstoot te verkleinen door energiebesparende maatregelen te treffen. Maar ook bedrijven die hier nog niet mee bezig zijn zullen in veel gevallen verplicht maatregelen moeten nemen om hun energieverbruik te reduceren. Om de doelstellingen te halen die binnen Nederland en de Europese unie gesteld zijn, zal de wetgeving strenger worden en word bestaande regelgeving strenger gehandhaafd.

Momenteel zijn er in Nederland 3 wet- en regelgevingen van kracht waar uw onderneming mee te maken kan krijgen:

 • Het Activiteitenbesluit Artikel 2.15
 • EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)
 • Energy Efficiency Directive (EED)

Aan welke wetgeving u moet voldoen en tot welke maatregelen u verplicht bent hangt af van uw energie- en gasverbruik, het gebruik van klimaatbeheerssystemen (airconditioning), of uw bedrijfsgrote.

Hieronder zullen we kort ingaan op de benoemde wet- en regelgeving, maar u kunt ook meteen online checken of deze wetgeving op u van toepassing is door gebruik te maken van de wetgevingstool.  Verder worden er geregeld informatie- en invulsesssies georganiseerd door Klimaatgerust, houd de website in de gaten voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Activiteitenbesluit (artikel 2.15 uit de Wet Milieubeheer)

In het Activiteitenbesluit staan de milieuregels waaraan bedrijven in Nederland moeten voldoen. Artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit gaat over besparing van energie. Het artikel beschrijft de verplichting tot energiebesparing voor middel- en grootverbruikers doormiddel van het instaleren van de Best Beschikbare Technieken. Het begrip Beste Beschikbare Technieken (BBT) staat voor de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn, om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen.

Het jaarlijkse energieverbruik van uw onderneming bepaalt of u aan de energiebesparings-verplichtingen van het Activiteitenbesluit moet voldoen. Ondernemingen met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh/jaar of een gasverbruik van meer dan 25.000 m3 vallen onder deze regelgeving.

Als uw bedrijf onder deze regelgeving valt bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar. Om discussie te voorkomen of een besparingsmaatregel zich binnen 5 jaar kan terugverdienen zijn per bedrijfstak ‘erkende maatregelen’ aangewezen. Wanneer u deze maatregelen en technieken toepast binnen uw bedrijf, weet u zeker dat u deze economisch verantwoord is.

Het is belangrijk om u te realiseren dat de maatregelen van de erkende maatregelenlijst niet de enige maatregelen zijn die kunnen worden toegepast. De ondernemer mag ook op een andere manier voldoen aan de wettelijke energiebesparingsplicht voldoen. Dat betekent dat u ook voor energiebesparende maatregelen kunt kiezen met een langere terugverdientijd dan 5 jaar.

Zo is de toepassing van LED-verlichting (een erkende maatregel) in veel gevallen makkelijk toe te passen wanneer de huidige armaturen hergebruikt worden. In sommige gevallen, wanneer er geen geschikte LED-lampen voor de bestaande armaturen zijn, zal een nieuw lichtplan moeten worden gemaakt met de daarbij horende investeringskosten.  Goede voorlichting over de best toe te passen oplossing is daarbij van belang en is het is aan te raden om meerder installateurs te benaderen en goed door te vragen over energie efficiëntie, installatie vereisten en de onderhoudskosten.

In aanvulling op de erkende maatregelen zijn doelmatig beheer en onderhoud (DBO) maatregelen vastgesteld.  Onder DBO valt onder andere het bijhouden en registreren van uw energieverbruik. De maatregelen DBO dragen bij aan de juiste implementatie van de besparingsmaatregelen. Ze zorgen ervoor dat een investering de beoogde besparing realiseert en binnen de gestelde termijn kan worden terugverdient. Daarnaast vormen de maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud een belangrijk onderdeel van het toezicht op de erkende maatregelen energiebesparing.

Meldingsplicht

Met ingang van 1 juli 2019 zijn bedrijven verplicht te melden welke erkende energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Wanneer niet alle erkende verplichte maatregelen zijn genomen en in plaats daarvan alternatieve maatregelen zijn genomen, moet worden uitgelegd waarom deze alternatieve maatregelen op zijn minst een equivalent energiebesparingspotentieel hebben.

Na deze eerste melding in 2019 moet je om de vier jaar de genomen energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO.

Rapporteer je niet in het RVO eLoket, dan is de kans groot dat jouw gemeente of omgevingsdienst een controle gaat uitvoeren. Tijdens die controle  maak jij afspraken over hoe jouw bedrijf alsnog kan voldoen aan de Informatieplicht en/of de energiebesparingsplicht. Doe je dit niet, dan kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen. Dat is een bedrag dat je moet betalen als je de overtreding niet binnen de gestelde periode herstelt.

Zorg ervoor dat je melding in het RVO eLoket is ingediend om een boete of dwangsom te voorkomen!!

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

Wanneer uw onderneming gebruikt maakt van koel- en verwarmingsinstallaties dan kan het zijn dat u moet voldoen aan De Europese richtlijn energieprestatie gebouwen, afgekort EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)

Klimaat-installaties voor koeling en verwarming hebben vaak een groot aandeel in het jaarlijks energieverbruik van een onderneming. Niet goed onderhouden of slecht afgestelde installaties kunnen al snel 20 % meer energie verbruiken dan nodig. Om deze situatie te voorkomen verplicht de EPBD tot een 5-jaarlijkse keuring voor airconditioningsystemen en 2- of 4-jaarlijks voor verwarmingsinstallaties.  Bedrijven met airconditioningsystemen met een (totaal) koelvermogen van meer dan 70 kW of niet-gasgestookte verwarmingsinstallatie met een vermogen van meer dan 70 kW vallen onder deze regelgeving.

In het geval dat u onder de regelgeving valt, dan moet u een externe inspecteur een controle later uitvoeren. Deze controleur moet onafhankelijk zijn van de leverancier van de installatie. Als vervolg op de keuring worden door de inspecteur energiebesparende maatregelen voorgesteld. Voor de voorgestelde maatregelen wordt vaak ook inzicht gegeven in de kostenbesparing door minder energieverbruik en de verhoging van het comfort van uw gebouw bij een optimaler werk- en verblijfsklimaat. Na inspectie ontvangt de eigenaar of huurder een keuringsrapport met aanbevelingen voor een kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie.

Hoewel het wel aan te bevelen is, bent u niet verplicht deze aanbevelingen uit te voeren. Echter, in het inspectierapport kunnen energiebesparende maatregelen worden voorgesteld met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Als uw bedrijf moet voldoen aan de energie-besparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit, dan zijn deze maatregelen niet vrijblijvend en bent u verplicht deze toe te passen.

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

Wanneer uw onderneming gebruikt maakt van koel- en verwarmingsinstallaties dan kan het zijn dat u moet voldoen aan De Europese richtlijn energieprestatie gebouwen, afgekort EPBD (Energy Performance of Buildings Directive)

Klimaat-installaties voor koeling en verwarming hebben vaak een groot aandeel in het jaarlijks energieverbruik van een onderneming. Niet goed onderhouden of slecht afgestelde installaties kunnen al snel 20 % meer energie verbruiken dan nodig. Om deze situatie te voorkomen verplicht de EPBD tot een 5-jaarlijkse keuring voor airconditioningsystemen en 2- of 4-jaarlijks voor verwarmingsinstallaties.  Bedrijven met airconditioningsystemen met een (totaal) koelvermogen van meer dan 70 kW of niet-gasgestookte verwarmingsinstallatie met een vermogen van meer dan 70 kW vallen onder deze regelgeving.

In het geval dat u onder de regelgeving valt, dan moet u een externe inspecteur een controle later uitvoeren. Deze controleur moet onafhankelijk zijn van de leverancier van de installatie. Als vervolg op de keuring worden door de inspecteur energiebesparende maatregelen voorgesteld. Voor de voorgestelde maatregelen wordt vaak ook inzicht gegeven in de kostenbesparing door minder energieverbruik en de verhoging van het comfort van uw gebouw bij een optimaler werk- en verblijfsklimaat. Na inspectie ontvangt de eigenaar of huurder een keuringsrapport met aanbevelingen voor een kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie.

Hoewel het wel aan te bevelen is, bent u niet verplicht deze aanbevelingen uit te voeren. Echter, in het inspectierapport kunnen energiebesparende maatregelen worden voorgesteld met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Als uw bedrijf moet voldoen aan de energie-besparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit, dan zijn deze maatregelen niet vrijblijvend en bent u verplicht deze toe te passen.

Energy Efficiency Directive (EED)

De EED is een Europese richtlijn voor grotere bedrijven. Heeft uw bedrijf meer dan 250 werknemers. Of heeft uw bedrijf een jaaromzet van € 50 miljoen of meer, en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, dan moet u ten minste elke 4 jaar een energie-audit van uw bedrijf uitvoeren.

Het doel van een energie-audit is om inzicht in het eigen energiegebruik te vergroten en de mogelijke besparingsmaatregelen in kaart te brengen. Het resultaat van de energie-audit is een lijst met kosteneffectieve maatregelen. Vervolgens stelt uw bedrijf een plan van aanpak op om tot energiebesparing te komen. Dit plan van aanpak kan vervolgens worden getoetst door het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de gemeente of de regionale milieudienst).

Het audit rapport moet de volgende onderdelen bevatten:

 • Een schematisch overzicht van alle bestaande energieverbruikers (inclusief vervoer);
 • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
 • Een cijfermatig overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar;
 • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Voor veel grote ondernemingen geldt de auditplicht niet omdat zij al standaard een audit uitvoeren. Zoals voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Maar ook bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem hoeven deze energie-audit niet uit te voeren.

Is de EED op jouw bedrijf van toepassing? In dit geval rapporteer je voor de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019 in eLoket. Hulp nodig bij het opstellen van het EED rapport? Kijk dan hier voor meer informatie

Overlapsituaties

Het kan voorkomen dat meerdere van de hierboven beschreven wetgevingen tegelijkertijd op uw bedrijf van toepassing zijn. In dat geval is het verstandig om de wet milieubeheer als uitgangspunt te nemen voor het instaleren van energiebesparende maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld door in de energie-audit (EED) de lijst met ‘Erkende maatregelen’ uit het Activiteitenbesluit te volgen en dit meteen te laten opnemen in de audit-rapportage.

Start de Wetgevingstool
Back To Top
×Close search
Zoeken