Skip to content

Duurzame investeringen zijn soms lastig in een pand dat een verhuurder en een huurder betreft. Wie is er verantwoordelijk voor de investering? Om dit proces inzichtelijk te maken heeft Klimaatgerust de Maatstaf Kosten- & Batenverdeling ontwikkeld. Het doel van de maatstaf is om de opbrengsten van de duurzame investering eerlijk te verdelen tussen verhuurder en huurder en daarmee verduurzaming van vastgoed te stimuleren.

Wat is het?

De Maatstaf Kosten- & Batenverdeling is een instrument dat voor verschillende energiebesparende maatregelen een eerlijke verdeling maakt tussen de investeringen en de opbrengsten voor de huurder en eigenaar van een pand.

Van toepassing op:

De Maatstaf is specifiek getest in de praktijk voor de volgende maatregelen (maar andere maatregelen kunnen ook worden doorgerekend):

  • Het aanbrengen van gevelisolatie
  • Het installeren van HR++ glas
  • Het aanleggen van zonnepanelen
  • Het aanleggen van zonnecollectoren

Wat heb je eraan?

Met de Maatstaf kan je berekenen wat een acceptabele huurverhoging is, zodat de pandeigenaar de investering kan terugverdienen zonder dat de huurder moet betalen voor de gehele investering. Scroll naar beneden voor een uitgebreide uitleg.

Samen willen verduurzamen

Maatstaf geeft objectief inzicht

Bespreek de financiële verdeling

Realiseer de energiebesparing

Hoe werkt de Maatstaf Kosten- & Batenverdeling?

Om te voorkomen dat verstandige investeringen worden uitgesteld heeft Klimaatgerust de Maatstaf Kosten- & Batenverdeling ontwikkeld. De Maatstaf maakt duidelijk hoe een eerlijke verdeling kan worden gemaakt tussen de kosten en de baten voor de huurder en verhuurder van een onderneming. Met de Maatstaf kan je berekenen wat een acceptabele huurverhoging is, zodat de pandeigenaar de investering kan terugverdienen zonder dat de huurder moet betalen voor de gehele investering.

Omdat investeringen vaak een langere technische levensduur hebben dan de doorlooptijd van een huurcontract, is het eerlijk dat de huurder niet de complete investering hoeft te betalen. Daarnaast draagt de huurder het risico dat de jaarlijkse energiekosten niet aanzienlijk verlagen terwijl de huur wel omhoog is gegaan.

Voor de verhuurder geldt dat de waarde van het pand omhoog gaat als er meer huur wordt gevraagd. Aangezien de pandeigenaar hierdoor extra waarde krijgt, die gekapitaliseerd kan worden bij het verkopen van het object, is het verstandig om ook een deel van deze voordelen toe te rekenen aan de huurder. Dit vergroot de acceptatie en maakt het makkelijker om aan de slag te gaan. Om de acceptatie te vergroten zal bovendien een deel van de jaarlijks gerealiseerde energiebesparing worden toegekend aan de huurder.

Deze Maatstaf geeft een reële onafhankelijke verdeling van de kosten en opbrengsten. Het is zo opgesteld dat beide partijen financieel profiteren (mits dat uitkomt):

  • De huurder heeft lagere maandlasten
  • De eigenaar verdient over de tijd de investering terug en kan bij verkoop een hogere prijs verwachten

Eventuele overige voordelen van verduurzamen, zoals comfort voor huurder en een betere verhuurbaarheid voor de verhuurder, zijn hier buiten beschouwing gelaten. Indien er geen financieel voordeel te verdelen is, wordt dit ook duidelijk uit de maatstaf. De berekeningen tonen uiteraard ook een negatieve financiële uitkomst.

Let op! De Maatstaf werkt (nog) niet zo goed op de mobiele versie van de website. Wij raden dan ook aan om het in te vullen op je laptop of desktop.

Back To Top
Zoeken